Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8349
Nhan đề: Trắc địa - Lần 1 - HKII
Tác giả: Nguyễn, Tấn Lực
Từ khoá: Trắc địa
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Xây dựng
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8349
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_XD_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K20X_TRACDIA_L1_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Trắc địa44.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.