Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8345
Nhan đề: Cơ học kết cấu 2 - Đề 1 - HKII
Tác giả: Lê, Hoàng Tuấn
Từ khoá: Cơ học kết cấu
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Xây dựng
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8345
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_XD_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K19X_COHOCKETCAU2_DE1_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ học kết cấu 236.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.