Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8290
Nhan đề: Kỹ thuật nhân giống vô tính ở cây trồng - Lần 1 - HKII
Tác giả: Ngô, Thị Xuyên
Từ khoá: Kỹ thuật nhân giống vô tính ở cây trồng
Năm xuất bản: 2016
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8290
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_MS_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_Kỹ Thuật Nhân Giống Cây Trồng (SH003).pdf
  Giới hạn truy cập
Kỹ thuật nhân giống vô tính ở cây trồng - Lần 1 - HKII352.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.