Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8270
Nhan đề: Công nghệ sau thu hoạch - Lần 2 - HKII
Tác giả: Trần, Minh Tâm
Từ khoá: Công nghệ sau thu hoạch
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8270
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_MS_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_19S_CONGNGHESAUTHUHOACH_L2_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Công nghệ sau thu hoạch - Lần 2 - HKII22.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.