Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8235
Nhan đề: Điều tra xã hội học - Lần 1 - HKII
Tác giả: Phạm, Thanh Thôi
Từ khoá: Xã hội học
Điều tra xã hội học
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Khoa Quan hệ Công chúng & Truyền thông
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8235
Bộ sưu tập: Năm học 2013 - 2014_PR_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K18PR_DIEUTRAXAHOIHOC_L1_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Điều tra xã hội học - Lần 1 - HKII77.48 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.