Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8223
Nhan đề: Anh văn chuyên ngành kỹ thuật - Lần 2 - HKII
Tác giả: Khoa Ngoại ngữ
Từ khoá: Tiếng Anh chuyên ngành
Kỹ thuật
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Kiến trúc
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8223
Bộ sưu tập: Năm học 2015-2016_DA_Kiến trúc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K18A1,2,3_ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH_LẦN 1_ (NNUD1).pdf
  Giới hạn truy cập
Anh văn chuyên ngành kỹ thuật - Lần 2 - HKII23.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.