Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8219
Nhan đề: Key English for the office - Test 1 - HKII
Tác giả: Dao, Hoang Trung
Từ khoá: Key English
The Office
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8219
Bộ sưu tập: Năm học 2013-2014_DA_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K17N_KEYENGLISHFORTHEOFFICE_TEST1_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Key English for the office - Test 1 - HKII80.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.