Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8191
Nhan đề: Xác suất thống kê xã hôi học - Lần 1 - HKII
Tác giả: Phạm, Thị Thùy Trang
Từ khoá: Xác suất và thống kê xã hội học
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8191
Bộ sưu tập: Năm học 2015-2016_DA_Quản trị Khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_20D_XSTK_L1_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Xác suất thống kê xã hôi học - Lần 1 - HKII52.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.