Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8182
Nhan đề: Xác suất thống kê - Lần 1- HKII
Tác giả: Tổ bộ môn Toán
Từ khoá: Xác xuất thông kê
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8182
Bộ sưu tập: Năm học 2015-2016_DA_Quản trị Khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_19D_XAC SUAT THONG KE_L1_HKII_.pdf
  Giới hạn truy cập
Xác suất thống kê - Lần 1- HKII89.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.