Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8122
Nhan đề: Business Data Analysis - HKII
Tác giả: Khoa Ngoại ngữ
Từ khoá: Business data analysis
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Quản trị kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8122
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DA_Quản trị Kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_QT029_BUSINESS DATA ANALYSIC_QT.pdf
  Giới hạn truy cập
Business Data Analysis - HKII1.7 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.