Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/805
Nhan đề: Tâm lý học quản trị_Lần 2. HK1
Tác giả: Hoàng Thanh, Linh
Từ khoá: Tâm lý học quản trị
Năm xuất bản: 2017
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/805
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DT_Quản trị Kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_TQ_K20Q_TAM LY HOC QUAN TRI_L2.jpg
  Giới hạn truy cập
Tâm lý học quản trị_Lần 2. HK1181.92 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.