Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8003
Nhan đề: Kế toán tài chính 2 - Lần 2 - HKII
Tác giả: Doanh, Thị Ngân Hà
Hoàng, Thụy Diệu Linh
Từ khoá: Kế toán
Tài chính
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Kế toán Kiểm toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8003
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DA_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_KT49K_KE TOAN TAI CHINH 2_KT_L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Kế toán tài chính 2 - Lần 2 - HKII4.71 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.