Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7979
Nhan đề: Quá trình thiết bị CNSH - HKII
Tác giả: Trương, Thế Quang
Từ khoá: Công nghệ sinh học
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7979
Bộ sưu tập: Năm học 2014-2015_DA_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K19S_QUA TRINH THIET BI CNSH_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Quá trình thiết bị CNSH - HKII67.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.