Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7969
Nhan đề: Sinh học phân tử - HKII
Tác giả: Hoàng, Quốc Khánh
Từ khoá: Sinh học phân tử
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7969
Bộ sưu tập: Năm học 2014-2015_DA_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K19S_SINH HOC PHAN TU_L12_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Sinh học phân tử - HKII99.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.