Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7967
Nhan đề: Ô nhiễm không khí và tiếng ồn - HKII
Tác giả: Hồ, Thị Thanh Hiền
Trần, Thu Trang
Lê, Minh Tường
Từ khoá: Ô nhiễm môi trường
Ô nhiễm tiếng ồn
Ô nhiễm không khí
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7967
Bộ sưu tập: Năm học 2014-2015_DA_Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K19M_O NHIEM KHONG KHI VA TIENG ON_L12_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Ô nhiễm không khí và tiếng ồn - HKII528.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.