Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7961
Nhan đề: Công nghệ xử lý nước thải - HKII
Tác giả: Trần, Thị Mỹ Diệu
Từ khoá: Nước thải
Công nghệ xử lý nước thải
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7961
Bộ sưu tập: Năm học 2014-2015_DA_Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K18M_CONG NGHE XU LY NUOC THAI_DE12_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Công nghệ xử lý nước thải - HKII487.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.