Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7959
Nhan đề: Anh văn chuyên ngành hk6 - HKII
Tác giả: Trần, Thu Trang
Lê, Minh Trường
Từ khoá: Tiếng anh
Tiếng anh chuyên ngành
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7959
Bộ sưu tập: Năm học 2014 - 2015_MS_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K18M_TIENG ANH CHUYEN NGANH HK6_L12_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Anh văn chuyên ngành hk6 - HKII237.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.