Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7957
Nhan đề: Toán cao cấp - giữa kì
Tác giả: Trịnh, Quốc Thành
Từ khoá: Toán cao cấp
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7957
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DA_Khoa học Cơ bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DAP AN HK2_MON TOAN CAO CAP_K23KS1,2.pdf
  Giới hạn truy cập
Toán cao cấp - giữa kì893.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.