Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7937
Nhan đề: Nguyên lý kế toán - lần 2- HKII
Tác giả: Doanh, Thị Ngân Hà
Nguyễn, Thị Bích Tuyền
Nguyễn, Thị Kim Phụng
Từ khoá: Nguyên lý kế toán
Kế toán
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7937
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_FA_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K23KT DAC0010 Nguyên lý kế toán.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên lý kế toán - lần 2- HKII3.71 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.