Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7935
Nhan đề: Kế toán tài chính - lần 1- HKII
Tác giả: Khoa Kế toán - Kiểm toán
Từ khoá: Kế toán tài chính
tài chính
kế toán
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Kế toán kiểm toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7935
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_FA_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K22KT DAC0020 Kế toán tài chính 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Kế toán tài chính - lần 1- HKII1.52 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.