Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7931
Nhan đề: Kiểm toán 1 - lần 1- HKII
Tác giả: Khoa Kế toán - Kiểm toán
Từ khoá: Kiểm toán
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Kế toán kiểm toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7931
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_FA_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K21KT KT72B Kiểm toán.pdf
  Giới hạn truy cập
Kiểm toán 1 - lần 1- HKII2.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.