Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7929
Nhan đề: Thanh toán quốc tế - HKII
Tác giả: Khoa Kế toán - Kiểm toán
Từ khoá: Thanh toán quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Kế toán kiểm toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7929
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_FA_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K21KT KT38A Thanh Toán Quốc Tế.pdf
  Giới hạn truy cập
Thanh toán quốc tế - HKII432.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.