Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7908
Nhan đề: Quang học kiến trúc_Lần 2. HK2
Tác giả: Nguyễn, Đình Minh
Từ khoá: Quang học kiến trúc
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Kiến trúc
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7908
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_AR_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_AR46B_QUANG HOC KIEN TRUC_AR_L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Quang học kiến trúc_Lần 2. HK254.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.