Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7902
Nhan đề: Nguyên lý thiết kế kiến trúc công cộng_Lần 1. HK2
Tác giả: Châu, Mỹ Anh
Từ khoá: Nguyên lý thiết kế
Kiến trúc công cộng
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Kiến trúc
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7902
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_AR_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_DAR0050_NL THIET KE KIEN TRUC CONG CONG_AR_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên lý thiết kế kiến trúc công cộng_Lần 1. HK246.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.