Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7860
Nhan đề: Sinh học phân tử - lần 1 - HKII
Tác giả: Hoàng, Quốc Khánh
Từ khoá: Sinh học phân tử
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7860
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_MS_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K22S DSH0380 Sinh học phân tử.pdf
  Giới hạn truy cập
Sinh học phân tử - lần 1 - HKII1.21 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.