Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7859
Nhan đề: Kỹ thuật di truyền - lần 1 - HKII
Tác giả: Hoàng, Quốc Khánh
Từ khoá: Kỹ thuật di truyền
Di truyền
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7859
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_MS_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K21S SH13A Kỹ Thuật Di Truyền.pdf
  Giới hạn truy cập
Kỹ thuật di truyền - lần 1 - HKII1.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.