Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7852
Nhan đề: Luật và chính sách môi trường - lần 2 - HKII
Tác giả: Dương, Phạm Hùng
Từ khoá: Luật
Chính sách môi trường
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường - Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7852
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_MS_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K22M DPL0090 Luật và chính sách môi trường.pdf
  Giới hạn truy cập
Luật và chính sách môi trường - lần 2 - HKII1.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.