Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7818
Nhan đề: Nguyên lý kế toán - lần 1 - HKII
Tác giả: Doanh, Thị Ngân Hà
Nguyễn, Thị Kim Phụng
Nguyễn Thị Bích Tuyền, Thị Bích Tuyền
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính - Kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7818
ISSN: DAC0010
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_FA_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K23TC_DAC0010_Nguyen ly ke toan_L1_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên lý kế toán - lần 1 - HKII1.91 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.