Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7816
Nhan đề: Thuế K21TC lần 1 - HKII
Tác giả: Đào, Tuyết Lan
Nguyễn, Thị Minh Hiệp
Từ khoá: Thuế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính - Kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7816
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DA_Tài chính Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K21TC_Thue_L1_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Thuế K21TC lần 1 - HKII920.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.