Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7814
Nhan đề: Tài chính doanh nghiệp 1 HKII
Tác giả: Hoàng, Hoa Sơn Trà
Từ khoá: Quản trị tài chính
Tài chính Doanh nghiệp
Doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính - Kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7814
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_FA_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K22TCKT_DFB0030_Tai chinh doanh nghiep 1_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài chính doanh nghiệp 1 HKII932.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.