Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7805
Nhan đề: Tài chính quốc tế đề 1.2 - lần 1 K22TC - HKII
Tác giả: Hoàng, Hoa Sơn Trà
Từ khoá: Tài chính quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính - Kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7805
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_FA_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K22TC_Tai chinh quoc te_De1.2_L1_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài chính quốc tế đề 1.2 - lần 1 K22TC - HKII206.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.