Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7787
Nhan đề: Công nghệ sạch - Lần 2 - HKII
Tác giả: Dương, Phạm Hùng
Từ khoá: Công nghệ môi trường
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7787
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DA_Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_TN63A_CONG NGHE SACH_MT_L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Công nghệ sạch - Lần 2 - HKII1.21 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.