Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7781
Nhan đề: Anh văn chuyên ngành HK6 - Lần 2 - HKII
Tác giả: Trần, Thu Trang
Lê, Minh Trường
Từ khoá: Anh văn chuyên ngành
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ sinh học
Mô tả: Anh văn chuyên ngành HK6
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7781
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_MS_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_NNM3A_ANH VAN CHUYEN NGANH HK6_MT_L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Anh văn chuyên ngành HK6 - Lần 2 - HKII2.43 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.