Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7779
Nhan đề: Quản lý chất thải nguy hại - Lần 2 - HKII
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Loan
Từ khoá: Quản lý chất thải
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ sinh học
Mô tả: Quản lý chất thải nguy hại
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7779
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DA_Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_MT032_QUAN LY CHAT THAI NGUY HAI_MT_L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản lý chất thải nguy hại - Lần 2 - HKII2.67 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.