Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7748
Nhan đề: Hóa học đại cương A2- Lần 1 - HKII
Tác giả: Nguyễn, Huỳnh Mai Hạnh
Từ khoá: Hóa học
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7748
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DA_Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_DHH0020_HOA HOC DAI CUONG A2_MT_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Hóa học đại cương A2- Lần 1 - HKII97.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.