Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7706
Nhan đề: Phương pháp luận NCKH_Lần 2_HKII
Tác giả: Nguyễn, Thu Hà
Từ khoá: Phương pháp luận NCKH
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7706
Bộ sưu tập: Năm học 2014-2015_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K19N_PHUONG PHAP LUAN NCKH_L2_HKII.pdfPhương pháp luận NCKH_Lần 2_HKII20.49 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.