Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7704
Nhan đề: Lịch sử văn minh thế giới HKII
Tác giả: Lê, Thị Vân
Từ khoá: Lịch sử
Lịch sử văn minh thế giới
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Luật kinh tế
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7704
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_LK_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K23L_DNV0030_Lich su van minh the gioi_L1-De1_L2-De2_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Lịch sử văn minh thế giới HKII1.26 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.