Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7703
Nhan đề: Luật hành chính HKII
Từ khoá: Luật
Luật hành chính
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Luật kinh tế
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7703
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_LK_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K23L_DLK0040_Luat hanh chinh_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Luật hành chính HKII2.26 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.