Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7702
Nhan đề: Vẽ kĩ thuật_Lần 2_HKII
Tác giả: Hoàng, Thị Oanh
Từ khoá: Vẽ kĩ thuật
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7702
Bộ sưu tập: Năm học 2014 - 2015_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K20M_VE KY THUAT_L1_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Vẽ kĩ thuật_Lần 2_HKII36.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.