Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7700
Nhan đề: Hóa học đại cương A2_Lần 1_HKII
Tác giả: N., H.M. Hạnh
Từ khoá: Hóa học đại cương
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7700
Bộ sưu tập: Năm học 2014 - 2015_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K20M_HOA HOC DAI CUONG A2_L1_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Hóa học đại cương A2_Lần 1_HKII121.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.