Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7588
Nhan đề: Quản trị kênh phân phối_Lần 1. HK2
Tác giả: Nguyễn, Minh Đức
Từ khoá: Quản trị kênh phân phối
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại và Quản trị kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7588
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DT_Kinh doanh Thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K21C-QTHC CO048 Quản trị phân phối.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản trị kênh phân phối_Lần 1. HK21.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.