Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/754
Nhan đề: Tâm lý học quản trị_Lần 1. HK1
Tác giả: Hoàng Thanh, Linh
Từ khoá: Tâm lý học quản trị
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại và Quản trị kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/754
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DT_Quản trị Kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_QT009_TAM LY QUAN TRI_TM&QTKD_L1_1.pdf
  Giới hạn truy cập
Tâm lý học quản trị_Lần 1. HK1661.07 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.