Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7524
Nhan đề: Nguyên lý thống kê_Lần 2.HK2
Tác giả: Cao, Ngọc Minh Trang
Từ khoá: Nguyên lý thống kê
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính Ngân hàng
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7524
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_FA_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_KT010_NGUYEN LY THONG KE_FB_L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên lý thống kê_Lần 2.HK2147.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.