Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/748
Nhan đề: Cao ốc văn phòng Thủ Thiêm : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Trần, Trung
Nguyễn Hữu, Trí
Trương Quốc, Trọng
Từ khoá: Kết cấu kiến trúc
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/748
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_AR_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6220_1_Truong Quoc Trong_A123951_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa300.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6220_2_Truong Quoc Trong_A123951_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục203.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6220_3_Truong Quoc Trong_A123951_Phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Lý do chọn đề tài861.49 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6220_4_Truong Quoc Trong_A123951_Phan 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Cơ sở thiết kế7.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6220_5_Truong Quoc Trong_A123951_Phan 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 3: Nhiệm vụ thiết kế9.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.