Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7467
Nhan đề: Nguyên lý kế toán_Lần 1(ca2). HK2
Tác giả: Doanh, Thị Ngân Hà
Nguyễn, Thị Kim Phụng
Nguyễn, Thị Bích Tuyền
Từ khoá: Nguyên lý kế toán
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7467
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DT_Tài chính Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23TC DAC0010 Nguyên lý kế toán.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên lý kế toán_Lần 1(ca2). HK28.6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.