Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7393
Nhan đề: Phương pháp nghiên cứu khoa học_Lần 1.HK2
Tác giả: Lê, Thị Vân
Từ khoá: Phương pháp nghiên cứu khoa học
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7393
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_PR_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K22PR DXH0040 Phương pháp nghiên cứu khoa học.pdf
  Giới hạn truy cập
Phương pháp nghiên cứu khoa học_Lần 1.HK2440.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.