Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7379
Nhan đề: Nghe tiếng Nhật 2_Lần 1. HK2
Tác giả: Phạm, Duy Tài
Từ khoá: Tiếng Nhật
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7379
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_PR_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23DP-N DTJ0071 Nghe tiếng Nhật 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghe tiếng Nhật 2_Lần 1. HK22.85 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.