Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7347
Nhan đề: Đề thi tốt nghiệp_HK2
Tác giả: Lê, Thị Vân
Từ khoá: Tốt nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7347
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_PR_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K20PR PR037 Thi Tốt Nghiệp.pdf
  Giới hạn truy cập
Đề thi tốt nghiệp_HK2515.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.