Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7255
Nhan đề: Practical techniques for language teaching _Lần 1.HK2
Tác giả: Tổ bộ môn Ngoại ngữ
Từ khoá: Tiếng Anh
Practical techniques for language teaching
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7255
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K21N NN20J Prac Tech. for LanguageTeachin.pdf
  Giới hạn truy cập
Practical techniques for language teaching _Lần 1.HK22.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.