Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7249
Nhan đề: Chi tiết máy_Lần 1.HK2
Tác giả: Nguyễn, Văn Thạnh
Từ khoá: Chi tiết máy
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Kỹ thuật
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7249
Bộ sưu tập: Năm học 2015-2016_DT_Kỹ thuật Nhiệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
dt_k20nl_chi tiet may.pdf
  Giới hạn truy cập
Chi tiết máy_Lần 1.HK2114.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.